Základní informace

Vše důležité o Našem táboře

Jsme čtrnáctidenní letní dětský tábor pro děti od 8 do 15 let. Tábor se koná v tradičně v první půli července. Každý rok dětem připravujeme bohatý program v rámci celotáborové hry.

Účastníci

Tábor je určen všem dětem od 8 do 15 let, které chtějí strávit prázdniny trochu jinak. Nezáleží na pohlaví, fyzické zdatnosti ani dovednostech. Kapacita tábora je 64 dětí. K účasti na táboře je třeba se přihlásit pomocí elektronické přihlášky.

Termín

Tábor se každoročně koná v druhé polovině měsíce července a trvá 14 dní (od soboty do soboty).

Cena

Cena tábora je 5 000,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování, stravování, dopravu, herní rekvizity, správní poplatky, odměny a upomínkové dárky pro děti (více viz Platba a storno)

Podmínky účasti na táboře

Přihlášením dítěte na tábor zároveň souhlasíte s našimi účastnickými podmínkami. U přihlášených účastníků zpracováváme osobní údaje. Způsob jak s nimi nakládáme je popsaný v dokumentu GDPR.

Pořadatelé

Program a péči o děti zajišťuje tým organizátorů, kteří za mnoho let fungování tábora nasbírali tolik důležité zkušenosti. Každý si prošel vývojem od účastníka přes praktikanta až k vedoucímu. Řada z nich se navíc na práci s dětmi specializují nebo se dětem věnují i v průběhu roku. Aby bylo o děti dostatečně postaráno, volíme vždy počet organizátorů tak, aby přibližně na každých 5-6 dětí připadal jeden vedoucí.

O zdraví dětí se starají absolventi zdravotnických kurzů. Stravu zajišťuje tým šikovných kuchařů. (více viz. Vedoucí)

Základna

Informace o základně najdete na stránce Základny

Stravování

Stravování je zajištěno ve společné jídelně (snídaně, oběd, svačina, večeře). Jídla připravuje tým zkušených kuchařů, kteří nás nenechají odejít na hru hladový. Pití mají děti k dispozici 24 hodin denně.

Program

Za nejdůležitější součást tábora považujeme jeho program. Na každý rok připravujeme celotáborovou tematickou hru. Ta se skládá z dílčích her a aktivit, které jsou spolu propojeny příběhem. Společné téma udržuje děti motivované a pomáhá jim vžít se do svých rolí. Jako příklad uvádíme téma rytířů kulatého stolu nebo putování s Hobitem. K navození správné atmosféry příběhu tvoříme ke hrám tematické rekvizity a kostýmy. Řadě her také předchází scénky.

Program je vždy pečlivě vyvážený, aby se střídaly jednotlivé druhy her - běhací, akční, logické, zábavné nebo tvořivé. V případě parného počasí přidáváme řadu vodních her, v případě deště pak hry ve společné jídelně. Vynechat nesmíme noční hry a scénky, ze kterých si děti odnášejí nejsilnější zážitky, nebo aktivity, při kterých děti lépe poznají okolní krajinu a zajímavá místa v širším okolí.

Většina her je určena pro družinky, které sestavujeme věkově smíšené. Hry vedou děti ke spolupráci v družince a docenění schopností i těch nejmladších členů. Ideálně sestavujeme 8 družin po 8 členech. Nejstaršího člena družinky pak vedeme k tomu, aby se podílel na chodu družstva i zařazení nejmladších členů tábora.

Každý den se řídí předem daným harmonogramem, který zahrnuje také řadu tradičních táborových aktivit jako je třeba vytažení vlajky. Den začíná budíčkem o půl osmé a končí večerkou v deset hodin. Důležitý je také hodinu a půl trvající polední klid.

Historie

V roce 2015 vznikl spolek ORVO a hlavním vedoucím tábora se stal Roman Stejskal. Pět let jsme strávili na základně ve Vřesovicích, v roce 2020 jsme změnili lokalitu a nyní 14 táborových dní trávíme v Hornicích.
Řada z nás však dělala vedoucí ve Vřesovicích i před rokem 2015, kdy byl hlavním vedoucím Staňa Goliáš.

Organizace tábora

K účasti na táboře je třeba dítě předem přihlásit. Po odeslání přihlášky si můžete svou registraci zkontrolovat na našich webových stránkách Seznam účastníků, kde naleznete přidělený variabilní symbol i potvrzení o platbách. Po úhradě min. zálohy, vám bude zaslán dopis s organizačními pokyny. Platba a storno).

Doprava dětí na tábor a z tábora je zajištěna z naší strany z autobusového nádraží v Bučovicích. Děti však můžete dopravit i vlastním vozem přímo na základnu. Pokud se rozhodnete přivést či odvézt dítě z tábořiště sami, prosíme, abyste nás o této skutečnosti předem informovali. Společný odjezd objednaným autobusem je v sobotu v 15:00 hod. z autobusového nádraží v Bučovicích. Doporučujeme, abyste děti přivezli nejpozději 14:30 hod., aby byl dostatečný čas na předání dětí a potřebných dokumentů a na rozloučení. Návrat dětí je v sobotu mezi 12 - 13 hod. opět na autobusové nádraží v Bučovicích. Podrobnější informace k odjezdu obdržíte po přihlášení a zaplacení v organizačním dopise. Tábor nemá určený návštěvní den a budeme moc rádi, pokud děti nebudete chtít v průběhu tábora navštěvovat.

Cennosti je možné během tábora uschovat u organizátorů tábora. Doporučujeme však, aby děti na tábor vozily co nejméně cenných věcí, jako jsou šperky,větší obnos peněz, nebo elektroniku. Nedoporučujeme proto dávat dětem větší kapesné než na několik sladkostí, poštovní známky, které si mohou koupit v našem táborovém obchůdku. Ostatní případné výdaje (například vstup na koupaliště) budou za děti hradit organizátoři.

Pro kontakt s dětmi během tábora doporučujeme využívat především dopisy. Rozhodně to patří k tradici tábora. Děti mají možnost přes nás dopisy přijímat i odesílat. Používání mobilního telefonu striktně omezujeme. Děti jej mohou používat jenom po svačině, tzn. po 16. hodině, v jinou dobu musí mít telefon vypnutý. Děti nemají možnost na táboře telefony nabíjet. Pokud se rozhodnete poslat na tábor dítě bez mobilního telefonu, nabízíme vám možnost kontaktovat dítě přes mobilní telefon hlavního vedoucího 601 543 619. Stejně tak má možnost dítě kontaktovat své rodiče. Zároveň vás však prosíme využívat této možnosti uváženě a především v akutních případech. Z vlastní zkušenosti vám však doporučujeme kontaktovat dítě především prostřednictvím dopisů. Pokud dítě s rodiči často telefonuje, daleko více si pak stýská a je pak těžší znovu jej plně zapojit do hry. Doufáme, že jsme zodpověděli všechny vaše otázky.