Často kladené otázky

Účastníci

Jak staré dítě se může táboru zúčastnit?

Tábor je určený pro děti od 8 do 15 let. Další podmínkou je, že dítě musí mít absolvovanou první třídu (hlavně proto, aby umělo alespoň trochu číst a psát). Horní hranice je pak nástup na střední školu. Výjimky je možné udělit po osobní konzultaci s rodičem.

Mám dát svému dítěti mobil, peníze a jiné cennosti?

Nedoporučujeme dávat dětem mobil a různé cennosti. V případě peněz postačí malé kapesné do táborového obchůdku. V případě potřeby mají děti možnost si od vedoucích zatelefonovat, popřípadě uschovat peníze a jiné cennosti.

Jak postupujeme při hrubém porušení táborového řádu?

Problémy se snažíme řešit v rámci tábora, ale v případě vážných prohřešků, jako je opuštění tábora, konzumace alkoholu, úmyslné poškozování majetku, nebo úmyslné ublížení, můžeme dítě z tábora i vyloučit bez nároku na vrácení poplatku.

Může se dítě táboru zúčastnit na kratší dobu než 14 dní?

Ano. Avšak v případě naplnění kapacity táboru, budou upřednostněny děti, které se přihlásí na celých 14 dní. Dítě navíc přijde o část programu, který je rozvržený na celou dobu trvání táboru.

Tábor

Je možno splnit přání kamarádů nebo sourozenců, aby byli spolu v oddíle a ve stanu?

Účastníci mají možnost si sami vybrat svého spolubydlícího do stanu. U sourozenců to však zaručit nemůžeme. Po četných negativních zkušenostech raději dáváme sourozence do stanů s věkově podobným spolubydlícím. V případě dělení do oddílů si vyhrazujeme právo děti rozdělit dle výkonosti, tak abychom dosáhli co nejvyrovnanějších oddílů. Ovšem náš program je postavený tak, že většinu dne mohou kamarádi být spolu (i při většině her).

Kdy můžu v průběhu tábora navštívit své dítě?

Návštěvní den je zrušený. Samozřejmě Vám nemůžeme bránit v návštěvě dítěte. Návštěvy ale narušují program, a navíc nemůžeme zaručit, že děti budou v táboře. Musíme také upozornit že navštěvování děti je upraveno v rámci podmínek účasti na táboře. Pokud budete chtít být s dítětem v kontaktu nebo ho potěšit, napište mu dopis nebo pošlete malý balík.

Jak mám vybavit dítě na tábor?

K tomuto je vyhrazen přímo odkaz "Co si sbalit" na horní liště. V případě, že byste měli jakékoliv jiné otázky k výbavě můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí (kontakt naleznete taky na horní liště v odkazu "Kontakt").

Jak je to s dopravou na tábor?

K dopravě je objednán autobus, který odjíždí z autobusového nádraží v Bučovicích. Popřípadě dítě můžete přivézt nebo odvézt přímo na základnu. Respektujte prosím čas příjezdu.

Rodiče

Jak můžu přihlásit své dítě na tábor?

Přihlásit dítě můžete pomocí online přihlášky na tomto webu. V případě nutnosti můžete kontaktovat hlavního vedoucího.

Jak postupovat v případě příspěvku od zaměstnavatele?

Každý zaměstnavatel má vlastní podmínky a někdy i vlastní formuláře (obzvláště státní podniky). Je třeba si tyto informace získat a následně kontaktovat hlavního vedoucího s žádostí o potvrzení účasti.

Jak je to s jídlem v den příjezdu a odjezdu?

Po příjezdu začínáme večeří (která je většinou o něco později a součástí programu - slavností večeře apod.). V den návratu je posledním jídlem snídaně (návrat do Bučovic je okolo 12.hodiny). Nedoporučujeme dětem dávat netrvanlivé potraviny, protože z hygienických důvodů není povoleno ukládat vlastní potraviny k táborovým zásobám.

Jak je to s lékařským potvrzením?

Je nezbytné, aby v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, mělo dítě potvrzení od praktického lékaře, že je zdravotně způsobilé zúčastnit se tábora či jiné sportovní či zotavovací akce pro děti. Toto potvrzení může být na libovolném formuláři, je platné vždy 2 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Po skončení tábora Vám bude vráceno a lze ho použít na další akce (lyžařský kurz, škola v přírodě, ...) pořádané školou, domem dětí apod.