Často kladené otázky

Účastníci
Jak staré dítě se může táboru účastnit?
Mám dát svému dítěti mobil, peníze a jiné cennosti?
Jak postupujeme při hrubém porušení táborového řádu?
Může se dítě táboru zúčastnit na kratší dobu než 14 dní?

Tábor
Je možno splnit přání kamarádů nebo sourozenců, aby byli spolu v oddíle a ve stejném stanu?
Kdy můžu v průběhu tábora navštívit své dítě?
Jak mám vybavit dítě na tábor?
Jak je to s dopravou na tábor?

Rodiče
Jak můžu přihlásit své dítě na tábor?
Jak uhradit letní tábor?
Jak postupovat v případě příspěvku od zaměstnavatele?
Jak je to s jídlem v den příjezdu a odjezdu?
Jak je to s lékařským potvrzením?
Účastníci

Dítě musí mít absolvovanou první třídu (hlavně proto, aby umělo alespoň trochu číst a psát). Horní hranice je pak nástpu na střední školu (dítě, které nastupuje na tábor, muselo právě absolvovat 1-9 třídu základní školy). Výjimky je možné uděli po osobní konzultaci s rodičem.

Nedoporučujeme dávat dětem mobil a různé cennosti. V případě peněz postačí malé kapesné při návštěvě místních vesnic nebo do táborového obchůdku. V případě potřeby mají děti možnost si od vedoucích zatelefonovat, popřípadě uschovat peníze a jiné cennosti.

Problémy se snažíme řešit v rámci tábora, ale v případě vážných prohřešků, jako je opuštění tábora, konzumace alkoholu, úmyslné poškozování majetku, nebo úmyslné ublížení, můžeme dítě z tábora i vyloučit bez nároku na vrácení poplatku.

Ano. Avšak v případě naplnění kapacity táboru, budou upřednostněny děti, které se přihlásí na celých 14 dní. Dítě navíc přijde o část programu, který je rozvržený na celou dobu trvání táboru.

Tábor

Účastníci mají možnost si sami vybrat svého spolubydlícího do stanu. V případě dělení do oddílů si vyhrazujeme právo děti rozdělit dle výkonosti, tak bychom dosáhli co nejvyrovnanějších oddílů. Ovšem náš program je postavený tak, že většinu dne mohou kamarádi být spolu (i při většině her).

Návštěvní den je zrušený. Samozřejmě Vám nemůžeme bránit v návštěvě dítěte. Návštěvy ale narušují program, a navíc nemůžeme zaručit, že děti budou v táboře. Musíme také upozornit že navštěvování děti je upraveno v rámci podmínek účasti na táboře. Pokud budete chtít být s dítětem v kontaktu nebo ho potěšit, napište mu dopis nebo pošlete balík.

K tomuto je vyhrazen přímo odkaz "Co si sbalit" na horní liště. V případě, že byste měli jakékoliv jiné otázky k výbavě můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí (kontakt naleznete taky na horní liště v odkazu "Kontakt").

K dopravě je objednán autobus, který odjíždí z autobusového nádraží v Bučovicích. Popřípadě dítě můžete přivést nebo odvést přímo na základnu. Respektujte prosím čas příjezdu.

Rodiče

Přihlásit dítě můžete pomocí online přihlášky na tomto webu. V případě nutnosti můžete kontaktovat hlavního vedoucího.

Po přihlášení a schválení přihlášky dorazí na váš email podrobné informace k platbě. V případě, že se tak nestalo, kontaktuje hlavního vedoucího nebo správce webu.

Každý zaměstnavatel má vlastní podmínky a někdy i vlastní formuláře (obzvláště státní podniky). Je třeba si tyto informace získat a následně kontaktovat hlavního vedoucího s žádostí o potvrzení účasti.

Po příjezdu žačínáme večeří (která je většinou o něco později a součástí programu - slavností večeře apod.). V den návratu je posledním jídlem snídaně (návrat do Bučovic je okolo 12.hodiny). Nedoporučujeme dětem dávat netrvanlivé potraviny, protože z hygienických důvodů není povoleno ukládat vlastní potraviny k táborovým zásobám.

Je nezbytné, aby v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, mělo dítě potvrzení od praktického lékaře, že je zdravotně způsobilé zúčastnit se tábora či jiné sportovní či zotavovací akce pro děti. Toto potvrzení může být na libovolném formuláři, je platné vždy 2 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Po skončení tábora Vám bude vráceno a lze ho použít na další akce (lyžařský kurz, škola v přírodě, ...) pořádané školou, domem dětí apod.
ORVO Tábor
Kontakt
OrvoSport Bučovice z.s.
Nové sady 988/2
602 00 Brno
IČ: 04951581
Telefon
601 543 619
Email
vedouci@orvo.cz
Spojte se s námi
Aktuality