Co se změnilo pro rok 2024
Vážení rodiče,

tak jako každý rok zde uvádíme novinky a změny pro letošní rok. Letos jsou změny spíše informativního charakteru, protože se poslední dva roky více zaměřujeme na zlepšení kvality vnitřní organizace a práce vedoucích jak na táboře, tak i přes rok. Jako vždy však připomínáme, že změny z předchozích let stále platí a budeme rádi, když si je prostudujete zároveň s tímto dokumentem (změny z předchozích let najdete v dokumentu “Co se změnilo” na tomto odkazu).

Věkový limit pro účastníky tábora

Změna: Spodní hranice účastníků tábora se zvedla na 8 let.
Důvod: Již několik let si všímáme, že děti mladší 8 let většinou nejsou natolik samostatné, aby zvládli 14 dní na táboře v kuse, tedy bez pomoci rodičů. Jedná se zejména o každodenní činnosti jako je výměna oblečení, nebo rozpoznání svých věcí. Zároveň mají ve většině případů problém s dřevěnými kadibudkami narozdíl od starších dětí. Po večerech se jim stýská a vedoucí je pak musí dlouho uspávat a i noční příhody a následné praní spacáků a dalších věcí není výjimečnou situací. Všechny zmíněné problémy jsou pro tyto děti značně stresující a ubírají čas a energii nejen jim, ale i vedoucím, kteří ho následně nejsou schopni investovat do programu tábora, který je v našem případě poněkud vyčerpávající.

Změna termínu tábora pro rok 2024

Změna: V roce 2024 pojedeme na tábor v termínu 6. - 20. července.
Důvod: Vzhledem k potřebám majitelů základny se náš tábor po jednoleté pauze vrací zpět k původnímu termínu, tedy na druhý a třetí týden v červenci.

Zrušení zálohy a úprava storno podmínek

Změna: Již nepřijímáme zálohy na tábor a vyžadujeme zaplacení celé částky. Také jsme upravili storno poplatky na dřívější data (viz platba s storno na webu).
Důvod: K těmto změnám nás vede jednak technická stránka věci – méně pohybů na bance. Druhým důvodem jsou další opatření, které nám pomohou přiblížit se ke stabilnímu táborovému rozpočtu. Jelikož většina výdajů je v našem případě fixní (pronájem základny, doprava, rekvizity atd…) je pro nás absence jednoho, dvou dětí celkem znatelná a pokud se nám dítě odhlásí v průběhu června, je pak prakticky nemožné najít za něj náhradu.
Samozřejmě za nás pořád platí, že vše je o domluvě. Uvědomujeme si, že 5 000 už nejsou malé peníze z rodinného rozpočtu a budeme se vždy snažit případné komplikace s účastí řešit individuálně.

Profil dítěte

Změna: V přihlášce vyplníte heslo k profilu na webu a přihlásit se na něj můžete pod emailem a heslem. Odkaz na přihlášení v menu (Pro rodiče → profil)
Důvod: Profil, který existuje již z minulých let získává letos další funkce. Díky tomu máme možnost více interagovat s Vámi, rodiči, a proto je potřeba, abyste měli možnost se do profilu rychle a snadno dostat přes táborový web.
Na druhou stranu přibude i trochu více úkonů před táborem, které po vás budeme v profilu chtít. Tyto věci nám výrazně usnadní táborovou organizaci.

Nástupní dokumenty a zdravo dokumentace

Změna: Letos budeme chtít před nástupem na tábor nahrát do profilu fotku potvrzení od doktora a kopii kartičky pojišťovny. V profilu dítěte budete mít také přístup ke všem online záznamům o ošetření u zdravotníka.
Důvod: Digitalizace nástupních dokumentů nám zjednoduší jak odjezd od autobusu, tak i odevzdávání papírů při návratu. Také zdravka s námi bude moct jít první večer-noc k táboráku místo třídění a kontrolování papírů. Trochu doufáme, že nám hygiena povolí pouze digitální kopie a tak nebude třeba tyto papíry fyzicky předávat. Jediné co zůstane bude nástupní list.
Zdravotník také bude v průběhu tábora všechny úkony zapisovat digitálně do profilu dětí. Díky tomu budete mít možnost kdykoliv nahlédnout do těchto záznamů vašeho dítěte. Samozřejmostí zůstává, že vážnější problémy budeme oznamovat/konzultovat telefonicky.

Děti nad 15 let

Změna: Některé děti nad 15 let jedou stále jako děti i přes naši věkovou hranici pro účastníky tábora.
Důvod: Důvod zavedení této hranice (jak je popsáno v “Co se změnilo 2021”) je stále platný, nicméně 2 roky její aplikace nás opět něco naučily. Některé děti budou mít pro nás a pro celý tábor mnohem větší přínos, když pojedou ještě jeden rok jako děti – jsou to děti aktivní, motivované a pomáhají nadšení předat mladším účastníkům a tábor si tak užít co nejvíc. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve větším měřítku použít výjimku z věkové hranice.

Elektřina

Změna: Spíše nezměna :) Tábor bude mít elektřinu, ale fungováním se pro děti nic nemění.
Důvod: Od letošního roku budeme mít na táboře elektřinu díky solárním panelům a bateriovým uložištím. Umožní nám to primárně pohodlnější používání elektroniky na táboře (počítače, tiskárna, mixér, kuchyňský robot). Budeme mít k dispozici prostornější lednice a ve hře jsou stále i bojlery na teplou vodu.
V tomto dopise elektřinu zmiňujeme proto, abychom dopředu deklarovali, že nechceme dát přístup k elektřině dětem. Stále si myslíme, že by tábor měl být pro děti netradiční zážitek a odtržení od všední reality. Proto rozhodně dětem neumožníme dobíjení jakékoliv elektroniky, nebo užití vlastních fénů. Rozumíme, že jít spát s mokrou hlavou taky není správně, a proto budeme mít vedoucovské fény. Nechceme ale, aby se táborový večer kvůli této vymoženosti nějak změnil a holky by si měly mýt hlavu převážně v průběhu dne.S pozdravem
Roman Stejskal (hlavní vedoucí) a tým vedoucích