Dokumenty ke stažení

Název souboru Odkaz ke stažení
Potvrzení od doktora Stáhnout PDF
Nástupní list Stáhnout PDF

K čemu dokumenty slouží

Potvrzeni od doktora Tento dokument vyžadujeme jako potvrzení od vašeho dětského lékaře, že dítě je zdravotně způsobilé k účasti na táboře. Toto potvrzení se vystavuje vždy na dva roky (pokud nedošlo u dítěte k žádné závažné změně zdravotního stavu), proto pokud máte ještě platné potvrzení z jiné akce, můžete využít i to. Neodkládejte potvrzení na poslední chvíli, neboť v období července, se může stát, že lékař bude mít dovolenou a bez tohoto potvrzení nemůžeme přijmout dítě na tábor.
Odevzdává se při nástupu dítěte na tábor (u odjezdu autobusu).

Nástupní list dítěte Neboli bezinfekčnost. Zákonný zástupce v den nástupu na tábor potvrzuje, že dítě netrpí žádnou infekční chorobou a neprojevuje známky onemocnění (teplota, průjem atd).
Odevzdává se při nástupu dítěte na tábor (u odjezdu autobusu).