Základna dětského letního tábora Vřesovice

Dětský letní tábor Orvo/b>
je čtrnáctidenní turistický tábor pro děti základních a středních škol s celotáborovou tematickou hrou.

Podmínky účasti na táboře
Přihlášením dítět na tábor zároveň souhlasíte s našimi účastnickými podmínkami. U přihlášených účastníků zpracováváme osobní údaje. Způsob jak s nimi nakládáme je popsaný v dokumentu GDPR.

Účastníci
Tábor je určen všem dětem, které chtějí strávit prázdniny trochu jinak. Nezáleží na pohlaví, fyzické zdatnosti ani dovednostech. Tábor je doporučen pro děti základních a středních škol. Kapacita tábora je 64 dětí. K účasti na táboře je třeba se přihlásit pomocí elektronické přihlášky.

Termín
Tábor se každoročně koná v druhé polovině měsíce července a trvá 14 dní (od soboty do soboty). Je možné, aby se dítě zúčastnilo tábora i na kratší dobu. Dítě by ale přišlo o část programu, který je rozvržený na celou dobu trvání tábora. V případě naplnění kapacity, budou upřednostněny děti, které se přihlásí na celých 14 dní.

Cena
Cena tábora je 3 500,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování, stravování, dopravu, herní rekvizity, správní poplatky, odměny a upomínkové dárky pro děti (více viz. Platba a storno)

Pořadatelé
Program a péči o děti zajišťuje tým organizátorů, kteří za mnoho let fungování tábora nasbírali tolik důležité zkušenosti. Každý si prošel vývojem od účastníka přes praktikanta až k vedoucímu. Řada z nich se navíc na práci s dětmi specializují nebo se dětem věnují i v průběhu roku. Aby bylo o děti dostatečně postaráno, volíme vždy počet organizátorů tak, aby přibližně na každých 5-6 dětí připadal jeden vedoucí.

O zdraví dětí se starají absolventi zdravotnických kurzů. Stravu zajišťuje tým šikovných kuchařek. (více viz. Vedoucí)

Základna
Více informací brzy dodáme.

Stravování
Stravování je zajištěno ve společné jídelně (snídaně, oběd, svačina, večeře). Jídla připravuje tým zkušených kuchařek, které nás nenechají odejít na hru hladové. Pití mají děti k dispozici 24 hodin denně.

Program
Za nejdůležitější součást tábora považujeme jeho program. Na každý rok připravujeme celotáborovou tematickou hru. Ta se skládá z dílčích her a aktivit, které jsou spolu propojeny příběhem. Společné téma udržuje děti motivované a pomáhá jim vžít se do svých rolí. Jako příklad uvádíme téma rytířů kulatého stolu nebo putování s Hobitem. K navození správné atmosféry příběhu tvoříme ke hrám tematické rekvizity a kostýmy. Řadě her také předchází scénky.

Program je vždy pečlivě vyvážený, aby se střídali jednotlivé druhy her - běhací, akční, logické, zábavné nebo tvořivé. V případě parného počasí přidáváme řadu vodních her, v případě deště pak hry ve společné jídelně. Vynechat nesmíme noční hry a scénky, ze kterých si děti odnášejí nejsilnější zážitky, nebo aktivity, při kterých děti lépe poznají krásnou krajinu Chřibů a zajímavá místa v širším okolí.

Většina her je určena pro družinky, které sestavujeme věkově smíšené. Hry vedou děti ke spolupráci v družince a docenění schopností i těch nejmladších členů. Ideálně sestavujeme 8 družin po 8 členech. Nejstaršího člena družinky pak vedeme k tomu, aby se podílel na chodu družstva i zařazení nejmladších členů tábora.

Každý den se řídí předem daným harmonogramem, který zahrnuje také řadu tradičních táborových aktivit jako je třeba vytažení vlajky. Den začíná budíčkem o půl osmé a končí večerkou v deset hodin. Důležitý je také hodinu a půl trvající polední klid.

Historie
Historie tábora sahá až do roku 1982, kdy jej na tomto místě vedl Ing. Jaroslav Mlejnek až do roku 1995. Jeho nástupcem se stal Ing. Staňa Goliáš. Během té doby se vystřídala nejen řada témat (Scarabeus, Western, Hobit, Pán prstenů, Artuš, Nekonečný příběh, Stroj času), ale také vedoucích a hlavně dětí, z nichž se celá řada na tábor dodnes ráda vrací. Od roku 2015 tábor je hlavním vedoucím Roman Stejskal.

Organizace tábora
K účasti na táboře je třeba dítě předem přihlásit. Po odeslání přihlášky si můžete svou registraci zkontrolovat na našich webových stránkách Seznam účastníků, kde naleznete přidělený variabilní symbol i potvrzení o platbách. Po úhradě min. zálohy, vám bude zaslán dopis s organizačními pokyny. Platba a storno).

Doprava dětí na tábor a z tábora je zajištěna z naší strany z autobusového nádraží v Bučovicích. Děti však můžete dopravit i vlastním vozem přímo na základnu. Pokud se rozhodnete přivést či odvézt dítě z tábořiště sami, prosíme, abyste nás o této skutečnosti předem informovali. Společný odjezd objednaným autobusem je v sobotu v 16:00 hod. z parkoviště u Arkády v Bučovicích. Doporučujeme, abyste děti přivezli nejpozději 15:30 hod., aby byl dostatečný čas na předání dětí a potřebných dokumentů a na rozloučení. Návrat dětí je v sobotu mezi 14 - 15 hod. opět na autobusové nádraží v Bučovicích. Podrobnější informace k odjezdu obdržíte po přihlášení a zaplacení v organizačním dopise. Jako návštěvní den je určena druhá táborová neděle, kdy je možné navštívit dítě přímo v tábořišti. Prosíme vás, abyste děti nenavštěvovali v jiné dny. Je to jednak z důvodu narušení programu tábora a jednak s ohledem k ostatním dětem, kterým rodiče ten den nepřijeli. Během návštěvního dne (od 16:30 hod. do 19:00) je možné dítě také z tábořiště odvést, po nahlášení některému z organizátorů.

Cennosti je možné během tábora uschovat u organizátorů tábora. Doporučujeme však, aby děti na tábor vozily co nejméně cenných věcí, jako jsou šperky,větší obnos peněž, nebo elektroniku. V průběhu tábora budou mít děti možnost nejméně jednou navštívit obchod v okolních vesnicích. Nedoporučujeme proto dávat dětem větší kapesné než na několik sladkostí, poštovní známky. Ostatní případné výdaje (například vstup na památky nebo na koupaliště) budou za děti hradit organizátoři.

Pro kontakt s dětmi během tábora doporučujeme využívat především dopisy. Rozhodně to patří k tradici tábora. Děti mají možnost přes nás dopisy přijímat i odesílat. Použíání mobilního telefonu striktně omezujeme. Děti jej mohou používat jenom v době poledního klidu. Dále bohužel, nemůžeme zaručit, že budou mít možnost mobilní telefon nabíjet. Počet zásuvek, které mají děti k dispozici je omezený. Pokud se rozhodnete poslat na tábor dítě bez mobilního telefonu, nabízíme vám možnost kontaktovat dítě přes mobilní telefon hlavního vedoucího 601 543 619. Stejně tak má možnost dítě kontaktovat své rodiče. Zároveň vás však prosíme využívat této možnosti uváženě a především v akutních případech. Z vlastní zkušenosti vám však doporučujeme kontaktovat dítě především prostřednictvím dopisů. Pokud dítě s rodiči často telefonuje, daleko více si pak stýská a je pak těžší znovu jej plně zapojit do hry. Doufáme, že jsme zodpověděli všechny vaše otázky.
ORVO Tábor
Kontakt
OrvoSport Bučovice z.s.
Nové sady 988/2
602 00 Brno
IČ: 04951581
Telefon
601 543 619
Email
vedouci@orvo.cz
Spojte se s námi
Aktuality